Số nhà 23 TT4, Khu đô thị sinh thái Tasco Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
    Tel: (84) 24 36 369 369
    Email: paint.soneco@gmail.com
    Hotline: (84) 868 036 036
     Văn phòng đại diện tại Bắc Giang
    215 Lê Lợi, Xương Giang, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam
    Phone: (84) 785 10 10 10
    Fax: (84) 223 586 259